Möjligheter:

  • Samlingsplatser för möten och måltider
  • Fasta eldplatser för lägerbål, grillning och primitiv matlagning.
  • Fast vindskydd beläget ca 200 m från friluftsgården.
  • Stor plan för friluftsaktiviteter som olika bollspel mm.
  • Flertalet gruppgrum
  • Stor samlingssal i källaren
  • Friluftskyrka med klockstapel

Omgivning: