Göransborg ägs av Göransborgsstiftelsen. Styrelsen för stiftelsen består av:

Carl Stihl Ordförande
Johan Andersson V Ordförande
Roger Persson Kassör
Lars-Ingmar Olsson Sekreterare
Anders Jehander Bokningsansvarig
Bo Malmström Ledamot
Patrik Brander Ledamot
Catarina Svensson Ledamot
Joakim Pålsson Ledamot